IZJAVA O DIGITALNOJ PRISTUPAČNOSTI

Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Hrvatski centar za razminiranje (HCR) nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (Narodne Novine 17/2019) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova izjava o pristupačnosti odnosi se na MIS Portal Hrvatskog centra za razminiranje koji je dostupan na mrežnoj lokaciji misportal.hcr.hr.

Status usklađenosti

Mrežna lokacija misportal.hcr.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske, ali uz neke iznimke.

Nepristupačan sadržaj

Dio sadržaja vezan za internetske karte nepristupačan je iz sljedećeg razloga:

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova izjava pripremljena je dana 21. rujna 2020. godine, sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Procjena usklađenosti zakona rezultat je samoprocjene Hrvatskog centra za razminiranje.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnih stranica MIS Portala Hrvatskog centra za razminiranje, koji je dostupan na poveznici misportal.hcr.hr, korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte na adresu hcr@hcr.hr.

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona na broj +385 1 2099 117 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.